Kujawsko Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej

Standardy działalności
Kujawsko-Pomorskiego Koła Naukowego Psychoterapii Psychoanalitycznej

W trosce o utrzymanie wysokich standardów zawodowych i etycznych psychoterapeutów psychoanalitycznych, a także jako Koło, którego działalność jest afiliowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej uznajemy za obowiązujące poniższe standardy:

Cele

  • integracja środowiska psychoterapeutów psychoanalitycznych pracujących na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • propagowanie idei psychoterapii psychoanalitycznej i myśli psychoanalitycznej poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową;
  • wspieranie środowiska psychoterapeutów psychoanalitycznych szczególnie w zakresie utrzymywania standardów pracy zawodowej i standardów etycznych poprzez: organizowanie szkoleń specjalistycznych, organizowanie superwizji pracy zawodowej

 

Członkostwo

  • Członkiem Koła może zostać osoba będąca "członkiem kandydatem", "członkiem nadzwyczajnym" lub "członkiem zwyczajnym PTPP", w sposób aktywny zaangażowana w działalność Koła, po złożeniu pisemnej aplikacji do Sekretarza Koła i pozytywnej decyzji Rady Koła.
  • współpracownikiem Koła może zostać:
    a) osoba niespełniająca kryteriów członkostwa PTPP, pracująca jako terapeuta lub szkoląca się w tym kierunku w ramach myśli psychoanalitycznej, w sposób aktywny zaangażowana w działalność Koła;
    b) osoba nie pracująca jako terapeuta i nie szkoląca się w tym kierunku w ramach myśli psychoanalitycznej, jednak swoja postawą i czynnym zaangażowaniem w sposób istotny rozwija działalność Koła Naukowego i realizuje jego cele.

Przyznanie statusu "współpracownika Koła" odbywa się po złożeniu pisemnej aplikacji do Sekretarza Koła i pozytywnej decyzji Rady Koła.
Trwają prace nad stworzeniem pełnego Statutu Koła, wprowadzane zmiany i uzupełnienia będą zamieszczane na bieżąco.